Φυσικό Αέριο Κίνησης: 7 ερωτήσεις – όλες οι σωστές απαντήσεις!

7 ερωτήσεις – όλες οι σωστές απαντήσεις!

Το Φυσικό Αέριο (CNG) θεωρείται το καύσιμο του μέλλοντος. Mε μεγαλύτερη οικονομία, πιο οικολογικό και με ανεξάντλητα αποθέματα, σε σχέση με το πετρέλαιο. Με όλο και μεγαλύτερη ανάγκη  για οικονομία στην μετακίνηση το CNG, φαντάζει ως «η ΛΥΣΗ μονόδρομος» !

 

Ας δούμε τις απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, που απασχολούν όσους σκέφτονται να μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους σε φυσικού αερίου CNG.

 

1.Σε τι οχήματα μπορεί να τοποθετηθεί Φυσικό Αέριο;

 

Το Φυσικό Αέριο υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους οχημάτων. Πιο αναλυτικά :

 

Οχήματα συμβατικής τεχνολογίας (καρμπυρατέρ)

Οχήματα κεντρικού ψεκασμού καυσίμου (μονός ψεκασμός)

Οχήματα σειριακού ψεκασμού (πολλαπλός ψεκασμός)

Οχήματα εμέσου ή άμεσου ψεκασμού καυσίμου

Οχήματα βενζινοκίνητα -πετρελαιοκίνητα

Οχήματα υβριδικά

Οχήματα μικρής – μεγάλης ιπποδύναμης

 

2. Τι θα πρέπει να προσέξω πριν την εγκατάσταση;

 

Επιλογή νόμιμου συνεργείου και εξειδικευμένου εγκαταστάτη

Το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση

Να γίνει επιλογή κατάλληλου συστήματος μετατροπής

Να γίνει μελέτη του χώρου εγκατάστασης των εξαρτημάτων

Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα – πιστοποιημένα υλικά

Να εφαρμόζονται οι κανόνες τεχνικής – ασφάλειας και νομοθεσίας

 

3. Τι περιλαμβάνει ένα σύστημα Φυσικού Αερίου;

 

Στόμιο πλήρωσης

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Δεξαμενή/ές αερίου

Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών

Φίλτρο υψηλής πίεσης αερίου

Ρυθμιστής πίεσης

Φίλτρο χαμηλής πίεσης αερίου

Μπεκ φυσικού αερίου

Σωληνώσεις – σύνδεσμοι

Διακόπτης επιλογής

Αισθητήρας πίεσης και θερμοκρασίας αερίου

Όργανο ένδειξης πίεσης αερίου

Ηλεκτρονική μονάδα ECU

 

4. Τι να προσέχω μετά την Εγκατάσταση;

 

Να γίνεται έλεγχος διαρροών – ασφαλούς και καλής λειτουργίας του συστήματος και του οχήματος.

Να γίνεται έλεγχος καυσαερίων.

Να γίνεται αλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας (άδεια διπλού καυσίμου) – τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ

Να ενημερώνεται η ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας

Να πραγματοποιούνται τα service του συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος Αεριοκίνησης

 

Μετά την εγκατάσταση ενός συστήματος φυσικού αερίου, το όχημα σας υποχρεούται να περάσει ένα ειδικό τεχνικό έλεγχο αεριοκίνησης μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία τοποθέτησης του συστήματος.

 

Ο έλεγχος αυτός επικυρώνει την καλή λειτουργιά του οχήματος και επαληθεύει ότι τα εξαρτήματα που έχουν τοποθετηθεί στο όχημα σας είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργιάς που έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε

 

6. Τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσω;

 

Για να προχωρήσει ο έλεγχος της αεριοκίνησης θα πρέπει να δοθούν στους τεχνικούς του ΚΤΕΟ τα ακόλουθα έγγραφα.

 

Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή συστήματος Αεριοκίνησης

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εγκαταστάτη

Άδεια λειτουργιάς του Συνεργείου Εγκατάστασης

Αποδεικτικά Έγγραφα αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος

Μπορεί να αναλάβει κάποιος τρίτος την διεκπεραίωση του ΚΤΕΟ?

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος από την ECOΚΙΝΗΣΗ , αν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, μπορεί η  ECOΚΙΝΗΣΗ να περάσει το αυτοκίνητο του από τεχνικό έλεγχο για την Αεριοκίνηση.

 

7. Θα πρέπει να περάσω το όχημα μου ΚΤΕΟ και για τα 2 καύσιμα;

 

Όχι. Ο περιοδικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας παραμένει ο ίδιος, Το μόνο που απαιτείται είναι η προσκόμιση στο ΚΤΕΟ μια υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας του συστήματος αεριοκίνησης από έναν νόμιμο Εγκαταστάτη

 

Σημειώστε πως, στην ECOΚΙΝΗΣΗ οι τεχνικοί της  πραγματοποιούν έλεγχο σε όλα τα συστήματα αεριοκινησης και όχι μόνο σε αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο κατάστημα της..

Μπορεί επίσης να σας αρέσει