Βιομηχανία: Το φυσικό αέριο αυξάνει την ανταγωνιστικότητα

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην βιομηχανία παρουσίασε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται πλέον η νούμερο ένα ενεργειακή επιλογή για βιομηχανίες με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων.

Δεδομένης της ύπαρξης σημαντικών και ενεργοβόρων βιομηχανιών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες –σε συνθήκες οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε- προσπαθούν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, η χρήση του φυσικού αερίου μπορεί να αποτελέσει σημαντική «ανάσα εξοικονόμησης».

Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε με απλά λόγια την εικόνα του φυσικού αερίου, θα λέγαμε ότι είναι ένα εύχρηστο, αποδοτικό, καθαρό και οικονομικό καύσιμο. Αν δε σε όλα αυτά προσθέσουμε και την διαθεσιμότητα του, τις εξελιγμένες τεχνολογίες και την αξιοπιστία στην παροχή του, τότε η βιομηχανία δεν χρειάζεται να σκεφθεί πολύ για να το υιοθετήσει.

Οι βασικότερες χρήσεις του φυσικού αερίου στην βιομηχανία αφορούν την κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, αλλά και την κάλυψη ψυκτικών αναγκών.

Τι προσφέρει το φυσικό αέριο στον βιομηχανικό τομέα:

  • Συνεχής παροχή καυσίμου που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια για διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων
  • Απαλλαγή από την ανάγκη προθέρμανσης του καυσίμου (οικονομία ενέργειας) δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα της δραστικής μείωσης συντήρησης του εξοπλισμού (απουσία τέφρας)
  • Μειωμένες εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • Μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης
  • Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου
  • Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων

Ο πελάτης που επιλέγει ένα οικολογικό καύσιμο όπως το φυσικό αέριο, προσφέρει εμπράκτως στον αγώνα ενάντια στην μόλυνση του περιβάλλοντος βελτιώνοντας το πρόσωπο της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο και την αγορά. Επιπλέον η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια από τις ενδείξεις του μετρητή και ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του.

Η παρεχόμενη Θερμογόνος Δύναμη του φυσικού αερίου διασφαλίζεται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να προγραμματίζει την παραγωγική του διαδικασία με πραγματικά δεδομένα επιτυγχάνοντας υψηλούς βαθμούς απόδοσης.

Επιμέρους επιπλέον οφέλη μπορεί να υπάρχουν από την χρήση του φυσικού αερίου ανάλογα με τις εφαρμογές στις διάφορες βιομηχανίες και ειδικότερα όταν αυτές συνδυάζονται με τις τεχνολογίες του Κλιματισμού και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας.

ΕCO & Βιομηχανία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει