Ξενοδοχεία: Τι κερδίζουν από τη χρήση φυσικού αερίου

Χρησιμοποιώντας καθημερινά το φυσικό αέριο σε διάφορες εφαρμογές, τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσει σημαντικά οικονομικά αλλά και πρακτικά οφέλη.

 

  • Έναντι του πετρελαίου

Οικονομία έναντι του πετρελαίου θέρμανσης:
Σε περίπτωση κτηρίων που η βασική χρήση του φυσικού αερίου είναι για θέρμανση (όπως κτήρια γραφείων, δημόσια κτήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα), το τιμολόγιο του φυσικού αερίου αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
Οικονομία έναντι του πετρελαίου κίνησης: 
Σε περίπτωση κτηρίων με χρήση του φυσικού αερίου για θέρμανση αλλά και παραγωγή ζεστού νερού/ ατμού, και άλλων επαγγελματικών χρήσεων (όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κολυμβητήρια, κλπ), το τιμολόγιο του φυσικού αερίου αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης.
Ευκολία – Άνεση:
Το φυσικό αέριο προσφέρει αφάνταστη ευκολία καθώς:
δε χρειάζεται αποθήκευση, είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή μέσα από το δίκτυο
δε χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του
η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια και πληρώνετε μόνο όσο καταναλώνετε και πάντα μετά την κατανάλωση
Διάρκεια ζωής εξοπλισμού :  
Ο εξοπλισμός έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο

 

 

  • Έναντι του υγραερίου

Οικονομία:

Το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το υγραέριο.

 

Ασφάλεια: 
Το φυσικό αέριο και το υγραέριο είναι αποδοτικά καύσιμα λόγω της αέριας μορφής τους. Ωστόσο, ως προϊόντα διαφέρουν στο θέμα της ασφάλειας καθώς το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα.
Ευκολία – Άνεση: 
Το φυσικό αέριο προσφέρει αφάνταστη ευκολία καθώς:

  • δε χρειάζεται αποθήκευση, είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή μέσα από το δίκτυο
  • δε χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του
  • η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια και πληρώνετε μόνο όσο καταναλώνετε και πάντα μετά την κατανάλωση

 

 

  • Έναντι του ηλεκτρικού ρεύματος

Οικονομία:  
Το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Κόστος εγκατάστασης: 
Αν ο εξοπλισμός είναι φυσικού αερίου λόγω της χαμηλότερης απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος απαιτείται χαμηλότερο κόστος δέσμευσης υποσταθμού της ΔΕΗ.

 

 

  • Χρήση για κλιματισμό

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό φυσικού αερίου επιτυγχάνετε μια ολοκληρωμένη λύση για τον κλιματισμό του χώρου, ψύξη το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα κερδίζοντας:

 

Οικονομία:
Η εξοικονόμηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ευκολία: 
Έχετε μια συσκευή για 2 ή 3 χρήσεις (θέρμανση, ψύξη και κατά περίπτωση και ζεστό νερό χρήσης)
Κόστος εγκατάστασης:
Δεν χρειάζεται ή απαιτείται μικρότερος υποσταθμός ΔΕΗ
Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο. Η χρήση του συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις του θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει