Τροπολογία για συμμετοχή βιομηχανιών σε δημοπρασίες φυσικού αερίου

Την πρόσβαση και των μικρών βιομηχανιών στην αγορά φυσικού αερίου, με συμμετοχή τους στις δημοπρασίες της ΔΕΠΑ, επιτρέπει η τροπολογία  που κατέθεσε ο υπουργός ΠΕΚΑ.

 

Συγκεκριμένα, βάσει της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται επί της αρχής, ως «επιλέγοντες πελάτες» της ΔΕΠΑ μπορούν για πρώτη φορά να χαρακτηριστούν όσες βιομηχανίες βρίσκονται εκτός των περιοχών των ΕΠΑ, χωρίς να υπάρχουν πλέον όρια κατανάλωσης, τα οποία μέχρι σήμερα ανέρχονταν στα εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Με αυτή την τροπολογία του ΥΠΕΚΑ δε, προωθείται το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, στο πλαίσιο και της ενσωμάτωσης και εφαρμογής της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια.

 

Πιο αναλυτικά, η νέα τροπολογία προβλέπει ως «επιλέγοντες πελάτες» της ΔΕΠΑ της εξής κατηγορίες:

  • Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν Φυσικό Αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στις αρμοδιότητες των ΕΠΑ και των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση.
  • Οι Οικιακοί πελάτες που δεν βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση.
  • Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις ΕΠΑ, οι οποίες ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.
  • Από τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σε περιοχές της χώρας, οι λοιποί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι σε αυτές.
  • Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας, η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα.
  • Οι ΕΠΑ που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από την ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισμούς που τυχόν ορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 και την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει