Σταθερό μήκος δικτύου για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα το 2015

Σταθερό παρέμεινε το μήκος του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2015 σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις μεταφορές φυσικού αερίου, μέσω αγωγών, στην Ελλάδα.

 

Ειδικότερα, το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου ανέρχεται σε 1.459 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ). Πιο συγκεκριμένα, 512 χλμ. είναι το μήκος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και 947 χλμ. το μήκος των αγωγών τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της χώρας. Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου ανήλθαν το 2015 σε 1.487.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με το 2014, όπου οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε 1.566.000 ευρώ, οι δε επενδύσεις σε νέες υποδομές ανήλθαν σε 49.284.000 ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 34,5% σε σύγκριση με τις επενδύσεις του 2014, οι οποίες ανήλθαν σε 75.228.000 ευρώ.

 

Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσότητες (παραλαβές) φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού  Αερίου (ΕΣΜΦΑ), κατά το έτος 2015 παρατηρείται αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2014. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες (παραδόσεις) φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του ΕΣΜΦΑ, παρουσίασαν αύξηση 7,4% το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Το μεταφορικό έργο κατά το 2015 ανήλθε σε 649 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (MtKm), παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2014, οπότε ανήλθε σε 622 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (MtKm).

 

Κατά το 2015 παρατηρήθηκε μικρή άνοδος στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος σε σύγκριση με το 2014, από 27,2% σε 29,3%, σε ό,τι αφορά στις εισαχθείσες ποσότητες, ενώ μη σημαντική μεταβολή, από 14% σε 13,9%, σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ποσοτήτων που εξήχθησαν από το σύστημα προς την τελική κατανάλωση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει