Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία στη βιομηχανία με φυσικό αέριο

Οι χρήσεις του καυσίμου στη βιομηχανία, τα κριτήρια υπαγωγής, τα οφέλη που προσφέρει και όσα ακόμα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής.

 

 

1) Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής των καταναλωτών στον βιομηχανικό τομέα;

Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000KWh Ανώτέρης Θερμογόνου Δύναμης φυσικού αερίου (περίπου 200.000 Νm3 ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση προϊόντος και βρίσκονται εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

 

 

2) Ποιες είναι οι χρήσεις του φυσικού αερίου στη βιομηχανία;

Κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες (παραγωγή ατμού, ξήρανση) με χρήση του υπάρχοντα λέβητα/γεννήτριας ή αντικατάστασή του/της και με αντικατάσταση του καυστήρα
Κλιματισμός. Απαιτείται μια κεντρική κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητας με φυσικό αέριο ή μονάδα απορρόφησης) που τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και οι εσωτερικές μονάδες (κλιματιστικά fan coils νερού ή ειδικές μονάδες Freon) που τροφοδοτούνται από την κεντρική μονάδα.
Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των γεννητριών και της καύσης του φυσικού αερίου και, ταυτόχρονα, αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας για κάλυψη μέρους των θερμικών ή και ψυκτικών αναγκών της εγκατάστασης.

 

 

3) Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση φυσικού αερίου στη βιομηχανία;

 • – Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία
 • – Λιγότερες εκπομπές ρύπων
 • – Μείωση λειτουργικού κόστους
 • – Βελτίωση ποιότητας προϊόντων
 • – Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου
 • – Συνεχής και απρόσκοπτη παροχή καυσίμου, χωρίς ανάγκη για αποθηκευτικούς χώρους
 • – Μειωμένη απαίτηση συντήρησης συσκευών

 

4) Ποιο είναι το ενδεικτικό κόστος της σύνδεσης με το δίκτυο;

Ανάλογα με το φορτίο αιχμής και την πίεση εσωτερικού δικτύου:

Για πίεση έως 25 mbar:

 • < 100 m³/ώρα 440 Ευρώ
 • >=100 m³/ώρα 2.200 Ευρώ

 

Για πίεση εσωτερικού δικτύου άνω των 25 mbar:

 • ελάχιστα τέλη σύνδεσης 3.300 Ευρώ.

 

 

5) Ποια η διαδικασία για να συνδεθώ;

 1. Επικοινωνία με τους υπεύθυνους επικοινωνίας των ΕΠΑ για Μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες
 2. Συλλογή στοιχείων και κατάθεση αίτησης σύνδεσης. Στοιχεία: υφιστάμενες και μελλοντικές χρήσεις φυσικού αερίου στην επιχείρησή σας, φορτία αιχμής συσκευών που καταναλώνουν ή θα καταναλώνουν φυσικό αέριο, ακριβής διεύθυνση επιχείρησης-επιθυμητή οδός σύνδεσης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υφιστάμενο καύσιμο που χρησιμοποιείται και ετήσιες καταναλώσεις.
 3. Πραγματοποίηση αίτησης και εξεύρεση κοινά αποδεκτής θέσης Σταθμού Μέτρησης Ρύθμισης
 4. Απάντηση αίτησης και διαμόρφωση σύμβασης και καθορισμός προσφοράς από ΕΠΑ
 5. Υπογραφή σύμβασης και πληρωμή τελών σύνδεσης
 6. Μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης πελάτη
 7. Προσωρινή Τροφοδότηση – Άδεια Χρήσης – Οριστική τροφοδότηση

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει