Φυσικό αέριο στο σπίτι σε 10 «βήματα»

Η διαδικασία για την αντικατάσταση της κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου, σε μία εγκατάσταση που θα συνδέεται με το φυσικό αέριο, είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει 10 απλά «βήματα».

 

  1. Συγκαλείται συμβούλιο της πολυκατοικίας κατά το οποίο αποφασίζεται η μετατροπή της θέρμανσης με την χρήση φυσικού αερίου. Η απόφαση γίνεται πλειοψηφικά και απαιτείται ποσοστό άνω του 51%. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
  2. Ακολούθως ο διαχειριστής συμπληρώνει αίτηση για την σύνδεση της πολυκατοικίας με το δίκτυο φυσικού αερίου, η οποία και υποβάλλεται στην Εταιρεία Παροχής Αερίου. Προϋπόθεση για να εγκριθεί η αίτηση είναι να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο επί της οδού που βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες της πολυκατοικίας.
  3. Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση, επισυνάπτεται σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή ως εκπροσώπου των ενοίκων και της Εταιρείας Παροχής Αερίου και καταβάλλεται στην εταιρεία χρηματικό ποσό που αφορά τέλη σύνδεσης και εγγύηση. Το ποσό αυτό καθορίζεται από την εταιρεία παροχής αερίου και εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα.
  4. Η εταιρεία παροχής αερίου τοποθετεί μετρητή κατανάλωσης φυσικού αερίου σε κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο.
  5. Μετά την τοποθέτηση του μετρητή ο διαχειριστής πρέπει να αναθέσει, με την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της πολυκατοικίας, το έργο κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης σε μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για την επίβλεψη και την κατασκευή του έργου, ή σε πιστοποιημένο εγκαταστάτη ο οποίος συνεργάζεται με μηχανολόγο μηχανικό, ή σε εταιρεία – ατομική επιχείρηση εξειδικευμένη σε εγκαταστάσεις δικτύων φυσικού αερίου και που διαθέτει την κατάλληλη άδεια.
  6. Ο μηχανολόγος αναλαμβάνει να συντάξει και να καταθέσει την μελέτη εγκατάστασης στην αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου, η οποία προβαίνει σε θεώρηση αυτής.
  7. Κατόπιν, ένας πιστοποιημένος εγκαταστάτης φυσικού αερίου αναλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου βάσει των υποδείξεων του μηχανικού, τηρώντας πάντα τις αντίστοιχες προδιαγραφές και την υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος αναλαμβάνει την τοποθέτηση τοίχων αυτοματισμών και ανιχνευτών αερίου.
  8. Μετά το πέρας όλων των εργασιών ο υπεύθυνος μηχανικός συντάσσει φάκελο ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υλικών και εργασιών και τον καταθέτει στην εταιρεία παροχής αερίου.
  9. Η εγκατάσταση συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιεί η εταιρεία παροχής αερίου.
  10.  Τέλος, ένας αδειούχος τεχνικός αναλαμβάνει την εκκίνηση και την ρύθμιση του καυστήρα.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει