Φυσικό Αέριο: 50% εξοικονόμηση στη βιομηχανία σε σχέση με το πετρέλαιο

Βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από την οικονομία που προσφέρει το φυσικό αέριο, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της σύνδεσης στο υπάρχον δίκτυο.

 

Όλοι πλέον στην Αττική είναι ενήμεροι ότι το φυσικό αέριο είναι απόλυτα ασφαλές και η χρήση του προσφέρει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη. Πρώτοι όμως οι Μεγάλοι Καταναλωτές του λεκανοπεδίου ήταν αυτοί που με την έλευση του καυσίμου στο δίκτυο διανομής είδαν την ευκαιρία και επωφελήθηκαν από αυτήν. Σχεδόν όλες οι βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία που βρίσκονται εντός ενεργού δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Η πρωτοπορία τους στην υιοθέτηση του καυσίμου οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι αναγνώρισαν τα πολλαπλά οφέλη τα οποία θα προσέφερε το φυσικό αέριο στις επιχειρήσεις τους και αφετέρου στην αυξανόμενη τάση μέσω των δραστηριοτήτων τους να αναζητούν τρόπους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον.
Όλα αυτά τα χρόνια και εν μέσω σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για το δίκτυο και τις υποδομές φυσικού αερίου, το αέριο παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η οικονομικότερη επιλογή με την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από όλα τα συμβατικά καύσιμα. Αποτέλεσε σύμμαχο των Μεγάλων Καταναλωτών τόσο στις προσπάθειες τους για ανάπτυξη τα έτη προ της οικονομικής κρίσης, όσο και στις προσπάθειες τους για επιβίωση τα τελευταία έτη.

 

Το φυσικό αέριο στη Βιομηχανία
Διακόσιες και πλέον μικρές και μεγάλες βιομηχανίες στην Αττική τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Στην βιομηχανία, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται είτε για θερμικές είτε για χημικές παραγωγικές διαδικασίες.
Ακόμη, με την εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας κατάλληλου μεγέθους, μια βιομηχανία με μεγάλες θερμικές και ηλεκτρικές ανάγκες, μπορεί να βρει οικονομικές λύσεις και για την παραγωγή των αναγκών της σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Το φυσικό αέριο στη βιομηχανία ήρθε να αντικαταστήσει το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με μέσες διαφορές εξοικονόμησης 10ετίας 25% και 50% αντίστοιχα. Οι βιομηχανίες στην Ελλάδα λειτουργούσαν με τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις αντίστοιχες βιομηχανίες των χωρών που είχαν παραδοσιακά φυσικό αέριο και ολοκληρωμένες, από παλαιότερες δεκαετίες, υποδομές.
Η πλασματική όμως καταναλωτική ευημερία στην Ελλάδα επέτρεπε την υψηλή απορρόφηση των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Με την εξοικονόμηση που έφερε η καθιέρωση του φυσικού αερίου στον βιομηχανικό κλάδο βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητά του σε σχέση με τις βιομηχανίες της υπόλοιπης Ευρώπης.
Δυστυχώς, η κρίση ήρθε να μειώσει την εσωτερική κατανάλωση. Οι βιομηχανίες, παρά την εξοικονόμηση που προσέφερε το φυσικό αέριο σε σχέση με το προηγούμενο καύσιμο τους, επλήγησαν και αυτές και προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

 

Δημήτρης Δέμος, Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Φαρμακοβιομηχανίας DEMO ΑΒΕΕ
«Συνδεθήκαμε με το φυσικό αέριο τον Φεβρουάριο του 2007, αμέσως μόλις το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου επεκτάθηκε στην περιοχή του Κρυονερίου. Χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για την κάλυψη των παραγωγικών μας αναγκών σε ζεστό νερό και ατμό. Έχουμε διαπιστώσει σημαντική εξοικονόμηση με το φυσικό αέριο σε σχέση με το υγραέριο. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό για την DEMO ΑΒΕΕ το γεγονός ότι το καύσιμο καλύπτει πλήρως και τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον. Με την ψήφιση του ν. 3851/2010 και την συσχέτιση της τιμής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο από ηλεκτροπαραγωγούς με την τιμή του φυσικού αερίου, αναγνωρίσαμε μία σημαντική ευκαιρία στην εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που θα λειτουργεί με αέριο. Έχουμε λάβει την άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αναζητούμε την κατάλληλη μονάδα που θα καλύπτει τις δυνατότητες μας σε επένδυση και τις απαιτήσεις μας σε συντήρηση. Με τη λειτουργία της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με φυσικό αέριο, εκτός από το σημαντικό οικονομικό όφελος για την Βιομηχανία μας, θα συμβάλλουμε σε παραγωγή ρεύματος που θα καταναλώνεται στο δίκτυο και θα παράγεται με μικρότερες συνέπειες για το περιβάλλον»

 

Το φυσικό αέριο στο μεγάλο εμπορικό τομέα (ξενοδοχεία και νοσοκομεία)
Το 2014, το σύνολο των Δημοσίων και Ιδιωτικών νοσοκομείων και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ξενοδοχείων και των Ιδιωτικών κλινικών κλείνει μία δεκαετία χρήσης φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο στον τριτογενή τομέα χρησιμοποιείται για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού, παραγωγή ατμού για πλυντήρια, συσκευές εστίασης κτλ. Η εξοικονόμηση που προσφέρει το καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο ξεπερνά καθ’ όλα τα έτη της τελευταίας δεκαετίας το 30%, ενώ για την αντικατάσταση ηλεκτρισμού στις μικρότερες χρήσεις των κουζινών η διαφορά του φυσικού αερίου αγγίζει το 50%. Εξαιρετική επιλογή αποτελεί η χρήση του φυσικού αερίου σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας για την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο διανομής.
Η ΕΠΑ Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας σε δύο Δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής. Οι μελέτες δείχνουν ότι με την εφαρμογή και διατήρηση του ν. 3851/2010, ο οποίος αφορά την συσχέτιση τιμής φυσικού αερίου και πωλούμενου ρεύματος από τον ηλεκτροπαραγωγό, καθένα από τα εξεταζόμενα νοσοκομεία έχει σύνολο πρόσθετων ετησίων εσόδων και εξοικονόμησης που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

 

Γιώργος Μποτής,
Τεχνικός Διευθυντής Hilton Αθηνών
«Το ξενοδοχείο Hilton Αθηνών συνδέθηκε με το φυσικό αέριο λίγο πριν την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Χρησιμοποιούμε το καύσιμο για την θέρμανση, το ζεστό νερό, καθώς και τις συσκευές μαζικής εστίασης των εστιατορίων του ξενοδοχείου. Η εξοικονόμηση και η ευκολία που μας προσφέρει το φυσικό αέριο είναι σημαντική για το ξενοδοχείο. Σημαντική, όμως, για το Hilton Αθηνών είναι και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Σε αυτό το σκοπό συντελεί ακόμη περισσότερο η λειτουργία Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που λειτουργεί με φυσικό αέριο από την 3η Ιανουαρίου του 2014. Από την μονάδα αυτή καλύπτουμε πλέον ακόμη και σημαντικό μέρος των απαιτήσεων του ξενοδοχείου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Εκτιμούμε ότι με την συγκεκριμένη μονάδα θα περιορίσουμε σημαντικά το ποσοστό CO2 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος».

 

Κωνσταντίνος Διαμαντάκης,
Τεχνικός Διευθυντής ΙΑΣΩ GENERAL
«Το ΙΑΣΩ General λειτουργεί με φυσικό αέριο από τον Μάιο του 2004 για θερμικές χρήσεις και από τον Αύγουστο του 2007 για την ψύξη. Και οι δύο κλινικές (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General) του Ομίλου μας πρωτοπορούν αφού με χρήση φυσικού αερίου εκτός των θερμικών φορτίων, καλύπτουν πλήρως και τις σημαντικές ανάγκες ψύξης τους. Η χρήση των ίδιων μονάδων (ψυκτών απορρόφησης) για την παραγωγή θέρμανσης το χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι μας δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την χαμηλότερη τιμή που δίδεται για χρήσεις σε ψυκτικές μονάδες από την ΕΠΑ Αττικής για την βελτίωση του χρόνου αποσβεσιμότητας τέτοιων επενδύσεων. Έτσι, με το φυσικό αέριο έχουμε απαλλαγεί πλήρως από το πετρέλαιο και έχουμε μειώσει το ηλεκτρικό φορτίο με οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο».

 

Οφέλη
Το φυσικό αέριο εκτός από τα τεράστια περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη προσφέρει σε έναν μεγάλο καταναλωτή:
– Πληρωμή μετά την κατανάλωση.
– Μείωση απαιτήσεων συντήρησης.
– Μηδενικές απαιτήσεις παραγγελιοληψίας.
– Απαλλαγή από χώρους αποθήκευσης.
Για το 2013 σε σχέση με το 2012 τα τιμολόγια του φυσικού αερίου κινήθηκαν σε χαμηλότερα κατά περίπου 13% για την Βιομηχανία και κατά περίπου 8% για τον Μεγάλο Εμπορικό τομέα (περιλαμβάνεται ο ΕΦΚ). Αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον στην τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής η οποία έχει μετατραπεί την τελευταία διετία από ανταγωνιστικών καυσίμων σε κοστοστρεφή. Η τιμή του φυσικού αερίου καθορίζεται από την τιμή που προμηθεύεται φυσικό αέριο η ΕΠΑ Αττικής, τους φόρους που επιβάλλονται στο φυσικό αέριο και το σταθερό περιθώριο διανομής της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, εκπτώσεις που δόθηκαν στην Ελληνική πλευρά από τους προμηθευτές φυσικού αερίου κατέληξαν απευθείας σε όφελος των καταναλωτών της Αττικής.

 

Συμπέρασμα
Οι οιωνοί σε σχέση με την πορεία της τιμής του φυσικού αέριου είναι θετικοί, αφού η θέση της Ελλάδας στον γεωπολιτικό χάρτη επιτρέπει περισσότερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης με υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς προμηθευτές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών έχει υλοποιηθεί και σταδιακά αποσβαίνεται. Παράλληλα, ελπίζουμε να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, προκειμένου το καύσιμο και στην δεύτερη δεκαετία της διανομής του στην Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και την ανάπτυξη των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 

Άρθρο του Γ. Παλαιολόγου, Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει