Φυσικό Αέριο, η …φυσική ενεργειακή επιλογή

Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή για βιομηχανίες με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες, οι οποίες επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση των μονάδων τους (και των παραγόμενων προιόντων τους).

 

Επιχειρώντας να δώσουμε με απλά λόγια την εικόνα του φυσικού αερίου, θα λέγαμε ότι είναι ένα εύχρηστο, αποδοτικό, καθαρό και οικονομικό καύσιμο. Αν δε σε όλα αυτά προσθέσουμε και την διαθεσιμότητα του, τις εξελιγμένες τεχνολογίες και την αξιοπιστία στην παροχή του, τότε η βιομηχανία δεν χρειάζεται να σκεφθεί πολύ για να το υιοθετήσει.

 

Τα 7 βασικά χαρακτηριστικά-οφέλη του φυσικού αερίου για την αξιοποίηση του στον βιομηχανικό τομέα:

 

  • Συνεχής παροχή καυσίμου που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια για διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων
  • Μειωμένες εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • Μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης
  • Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου
  • Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων
Μπορεί επίσης να σας αρέσει