Φυσικό αέριο στο σπίτι όχι μόνο για μαγείρεμα αλλά και για κλιματισμό.

Το κλίμα της χώρας μας απαιτεί συνθήκες κλιματισμού τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο. Υιοθετώντας, λοιπόν, τη χρήση του φυσικού αερίου για κλιματισμό, χρησιμοποιούμε μια από τις πιο καθαρές περιβαλλοντικά λύσεις, που μας παρέχει ιδανικές συνθήκες διαβίωσης και περιορισμένα έξοδα διαχείρισης.

 

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο είναι μια ιδανική εφαρμογή χρήσης φυσικού αερίου για κάθε σπίτι αφού δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν ταυτόχρονα ή εναλλακτικά οι ανάγκες σε δροσισμό χώρων, παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση χώρων με μια μόνο κεντρική μονάδα.

 

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο συνίσταται στην λειτουργία μίας συσκευής ψύξης η οποία χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία και το φυσικό αέριο ως καύσιμο προκειμένου να παράγει τα ζητούμενα ψυκτικά φορτία. Στην προκειμένη περίπτωση το φυσικό αέριο αντικαθιστά την ηλεκτρική ενέργεια ως αρχική πηγή ενέργειας για την λειτουργία της ψυκτικής συσκευής.

 

Η τεχνολογία ψύξης με φυσικό αέριο προϋπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και με την συνεχιζόμενη ιδιαίτερα πτώση του κόστους του εξοπλισμού για τους καταναλωτές έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως αποδεκτή, ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση.

 

Το μαγείρεμα με φυσικό αέριο είναι διαδεδομένο πλέον σε όλη την Ευρώπη και αντικατέστησε όλες τους άλλους τρόπους μαγειρέματος, αφου τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πάρα πολλά.

 

Οι εστίες είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να παρέχουν αμέσως τη ζητούμενη θερμότητα σε αντίθεση με τις συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.

 

Κάθε τροφή απαιτεί το δικό της χρόνο ψησίματος. Η κουζίνα φυσικού αερίου χάρη στην δυνατότητα ρύθμισης της φλόγας είναι σε θέση να εγγυηθεί τη σωστή θερμοκρασία για κάθε φαγητό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει