Φυσικό αέριο για τους καταναλωτές στο δήμο Φυλής

Φυσικό αέριο για τους καταναλωτές στο δήμο Φυλής

Τη δυνατότητα να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου αποκτούν οι δημότες των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.

Η δυνατότητα αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης και της δεύτερης φάσης του μεγάλου αυτού έργου υποδομής, που έγινε μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, να συνάψει συμφωνία με την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε. και να χρηματοδοτήσει με πόρους του Δήμου το δίκτυο και τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.

Κάτοικοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν να από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου, Δημαρχείο Φυλής στα Άνω Λιόσια, και ώρες από 14:00 έως 19:00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύμβαση σύνδεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου, εκτός από τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο έντυπο αίτησης σύνδεσης που λαμβάνει και συμπληρώνει επί τόπου ή μπορεί να κατεβάσει από το site του Δήμου, πρέπει να προσκομισθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται: α) φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος και β) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες και η σύμβαση σύνδεσης εκδοθεί στα στοιχεία του ενός, τότε οι υπόλοιποι θα δηλώνουν εκτός από το % της ιδιοκτησίας τους και ότι συμφωνούν η σύμβαση να εκδοθεί στα στοιχεία του ενός.

Για κατοικίες (οικιακός πελάτης):

1) Για πολυκατοικία (κεντρική θέρμανση): Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

2) Αυτόνομη θέρμανση (διαμέρισμα): Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρο 127 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

3) Εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Για μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς – Σωματεία – Συλλόγους:

Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά των Ο.Ε.

Για δημόσιο σχολείο:

1) ΦΕΚ σύστασης σχολικής επιτροπής, απόφαση σχολικής επιτροπής για σύνδεση του σχολικού κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου πλην του προέδρου της σχολικής επιτροπής να υπογράψει τη σύμβαση Φυσικού Αερίου (ΦΑ). 2) Αν το σχολείο ανήκει στον Δήμο, τότε απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου πλην του Δημάρχου, να υπογράψει την σύμβαση σύνδεσης ΦΑ.

Για Ιερό Ναό:

Είναι ΝΠΔΔ και διοικούνται από το Εκκλησιαστικό τους Συμβούλιο, το οποίο συνήθως διορίζει τον Πρόεδρο του ή ένα μέλος του να εκπροσωπεί τον Ιερό Ναό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο διορισμός του εκπροσώπου και απόφαση του Συμβουλίου για τη σύνδεση ή εάν είναι εντός των αρμοδιοτήτων του εκπροσώπου, την δήλωση, την αίτησή του και τον διορισμό του.
Για Επαγγελματίες και Εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ι.Κ.Ε.:

Για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου, Δημαρχείο Φυλής Άνω Λιόσια, από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρες από 14:00 έως 19:00, καθώς και στο site του Δήμου www.fyli.gr όπου μπορούν επίσης να «κατεβάσουν» (download) την αίτηση.

insider.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει