Εντάχθηκε και το Ν. Ρύσιο στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Εκδήλωση εγκαινίων για την τροφοδότηση του Ν. Ρυσίου με φυσικό αέριο πραγματοποίησε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, την Κυριακή 23.12.2018, στην Πλατεία Κοινοτικού Καταστήματος Ν. Ρυσίου, με τη συνδρομή του Δήμου Θέρμης και της Κοινότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας, ο Δήμαχος Θέρμης, κ. Θ. Παπαδόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες, κκ. Κ. Γιουτίκας και Κ. Πάλλας, οι βουλευτές κκ. Σ. Αναστασιάδης και Θ. Καράογλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Β. Μπούρας και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λ. Μπακούρας.

Εκ μέρους της Διοίκησης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επισημάνθηκαν οι κύριοι άξονες της στρατηγικής, σύμφωνα με τους οποίους αναπτύσσει τις δραστηριότητές της η Εταιρεία. Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη πλήρως το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο με γνώμονα τη Λειτουργική της Ανεξαρτησία σύμφωνα με τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της ίσης πρόσβασης πληροφοριών των Χρηστών Διανομής και των Τελικών Πελατών. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ότι μέσα στον Ιανουάριο του 2019 πρόκειται να αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό κατασκευής των έργων, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι τελικοί καταναλωτές. Επίσης, κύριο μέλημα της Εταιρείας αποτελεί  η ασφάλεια του δικτύου, γεγονός που καταδεικνύεται από το  δείκτη μηδενικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας της. Στόχος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ασφάλεια και για το σκοπό αυτό λειτουργεί η δομή της άμεσης επέμβασης και το βλαβοληπτικό κέντρο για αναφορές δυσλειτουργίας, ενώ για την πληροφόρηση του κοινού λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Εν συνεχεία, υπογραμμίσθηκε, ότι οι επενδύσεις, από την ίδρυση της Εταιρείας έως σήμερα, πραγματοποιούνται και θα συνεχισθούν, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά κριτήρια με σκοπό την οικονομική αποδοτικότητα ώστε να μην επιβαρύνουν την τελική τιμή του καταναλωτή. Η Εταιρεία, τηρεί αυστηρά τον προγραμματισμό της, όπως καταρτίζεται στο 5ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Για το 2018 οι επενδύσεις ανήλθαν σε 25εκ. €, ενώ οι νέες συνδέσεις θα φτάσουν σε 24.500 αντί των 13.000 που είχαν προϋπολογισθεί για το έτος, σημειώνοντας θεαματική αύξηση της τάξεως του 81%.

Ειδικότερα για το Δήμο Θέρμης, η ένταξη των περιοχών του Δήμου στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ξεκίνησε 10 χρόνια πριν από τη Θέρμη, ακολούθησε η Ραιδεστός, τέλος του 2017 τροφοδοτήθηκαν ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι και τέλος του 2018 το Ν. Ρύσιο. Εντός του α’ εξαμήνου του 2019 αναμένεται να τροφοδοτηθούν τα Βασιλικά, οι Ταγαράδες, η Αγία Παρασκευή και η Σουρωτή, ενώ το 2020 η Καρδία.

Εκ μέρους της πολιτείας και των τοπικών αρχών, εκφράστηκε η ικανοποίησή τους για την άριστη συνεργασία που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, χαρακτηρίζοντας την ως υπόδειγμα εταιρείας, φαινόμενο επαγγελματισμού και συνέπειας για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία παρέχει πάντα στους πολίτες χαμηλού κόστους ενέργεια. Ταυτόχρονα, συνεχάρησαν τη διοίκηση της Εταιρείας για  τα αποτελέσματα που έχει φέρει, την άρτια οργάνωση και όπως χαρακτηρίστηκα ειπώθηκε «είναι η πρώτη εταιρεία που τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Πολύτιμη ήταν η συμβολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την έκδοση του τεχνικού κανονισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ένταξη 15εκ € στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 της Εταιρείας και του Δήμου Θέρμης  για την εξαιρετική συνεργασία.

Η χρονιά ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση για τη τροφοδότηση της Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα, την Παρασκευή 28/12/2018.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει