Έβρος: Φυσικό αέριο για τους πολίτες έως το 2022

Η κατασκευή του δικτύου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019, ενώ το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στα 52.952.990 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά 7.639 οικιακές, 1.685 εμπορικές και 33 βιομηχανικές συνδέσεις στο φυσικό αέριο περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύου Διανομής Αερίου Α.Ε (ΔΕΔΑ) έξι πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα,Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, ξεκινώντας από το 2019 με σχεδιασμό ολοκλήρωσης το 2022.

Πιο συγκεκριμένα για την Ορεστιάδα, προβλέπετε κατασκευή δικτύου μήκους, 59,5 χλμ. Και για την Αλεξανδρούπολη, 120 χλμ.. Εντός μίας πενταετίας στην Αλεξανδρούπολη ο αριθμός των συνδέσεων θα είναι , 1.611 οικιακές, 295 εμπορικές και 6 βιομηχανικές. Στην Ορεστιάδα, 622 οικιακές, 366 εμπορικές και 1 βιομηχανική. Το κόστος κατασκευής δικτύου σε Αλεξανδρούπολη θα ανέρχεται σε 8.400.00 ευρώ και σε Ορεστιάδα, 4.165.000 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει