ΔΕΠΑ: Ο ισχυρός παίκτης στην αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Το 2018 είναι μία χρονιά σταθμός για την ΔΕΠΑ μετά την ενίσχυση της παρουσίας στην λιανική αγορά φυσικού αερίου, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Θεσσαλονίκη.

Η προς αποκρατικοποίηση εταιρία αποτελεί ένα μεγάλο asset στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ και πλέον απομένει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ΔΕΠΑ είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Μέσα από νέες συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου, στοχεύει στην επάρκεια εφοδιασμού της αγοράς, την εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόμενης πελατειακής της βάσης και την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο.

Η ΔΕΠΑ θέτει νέους στόχους, αφενός για την αναβάθμιση του πακέτου των υπηρεσιών της και αφετέρου, για την επέκταση δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας τη χώρα μας κρίσιμο ενεργειακό κόμβο σύνδεσης των χωρών παραγωγής της Ανατολής με τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

O όμιλος ΔΕΠΑ περιλαμβάνει τρεις εταιρείες υπεύθυνες για τη διανομή του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΑ) και την εταιρεία η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Επίσης μετέχει με ποσοστό 50% στην εταιρεία IGI ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε., και μέσω αυτής συμμετέχει στην IGB EAD, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή και λειτουργία του νέου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η ΔΕΠΑ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1988, έχοντας σαν στόχο την εισαγωγή Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Βάζοντας σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα στη χώρα και ακολουθώντας μια σημαντική / ουσιώδη αναδιοργάνωση, η ΔΕΠΑ έχει μετατραπεί σε έναν δυναμικό και ανταγωνιστικό Όμιλο Εταιρειών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, εφαρμόζοντας προγράμματα για την περαιτέρω επέκταση της χρήσης Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στον οικιακό τομέα και στις μεταφορές. Η Ρώσικη εταιρεία «Gazprom Export», η Αλγερινή «Sonatrach» και η Τουρκική «Botas» είναι οι παραδοσιακοί / βασικοί προμηθευτές της ΔΕΠΑ.

Από το 2007 και σε συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο / με την ελληνική νομοθεσία που ορίζει / ρυθμίζει την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ ίδρυσε τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), ως 100% θυγατρική της εταιρεία, υπεύθυνη για τη μεταφορά, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

H ΔΕΠΑ (στο 65% των μετοχών της συμμετέχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας και στο 35% τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) καλύπτει τις εμπορικές ανάγκες της στον τομέα του Φυσικού Αερίου και την ίδια στιγμή δραστηριοποιείται σε τομείς πέραν του καθαρά εμπορικού, προσπαθώντας να εντάξει στους στόχους και τις ενέργειές της και άλλες επενδυτικές και εμπορικές πρωτοβουλίες γύρω από το χώρο του Φ.Α. Μεταξύ άλλων, η ΔΕΠΑ λειτουργεί 3 σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων με CNG στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και 1 σταθμό στη Θεσσαλονίκη, προμηθεύοντας με Φ.Α. τόσο λεωφορεία όσο και Ι.Χ.

Η ΔΕΠΑ συμμετέχει με την Ιταλική Edison (50%-50%) στην εταιρεία «Poseidon S.A.», η οποία είναι επιφορτισμένη με την κατασκευή και την λειτουργία του Υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία (IGI). Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης στην εταιρεία ICGB DA, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).

(newsit.gr)

ECO & Ενέργεια

Μπορεί επίσης να σας αρέσει