Δ.Τζώρτζης: Στη λιανική αερίου η ΔΕΠΑ μέσω της ΕΠΑ Αττικής – Έτος ορόσημο το 2018

Στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΔΕΠΑ σε ένα νέο περιβάλλον που προκύπτει από την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς και τις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Δ. Τζώρτζης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, στο  Athens Energy Forum.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα έτος-ορόσημο φέτος, καθώς η ΔΕΠΑ μπαίνει στη λιανική και παράλληλα ξεκινά η διαδικασία αποκρατικοποίησής της. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην κρίσιμη σημασία των μεγάλων έργων που σχεδιάζει η εταιρεία για να αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, όπως ο αγωγός East Med, ο IGB και το τερματικό της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα ο κ. Τζώρτζης ανάφερε στην ομιλία του τα παρακάτω:

Πριν από περίπου δύο μήνες, ανέλαβα να προωθήσω την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου ΔΕΠΑ ως Διευθύνων Σύμβουλος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα πρόκληση.

Το 2018 είναι ένα έτος ορόσημο που σηματοδοτεί:

Την είσοδο της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας, μέσω της κύριας επιλογής μας, η οποία είναι η πλήρης απόκτηση της ΕΠΑ Αττικής, και tην έναρξη της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ.
Αποτελεί σημείο καμπής στην πορεία της περαιτέρω ανάπτυξης της ΔΕΠΑ ως μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας. Η προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών διασφαλίζει τη διατήρηση του ηγετικού μας ρόλου στην απελευθερωμένη εγχώρια και περιφερειακή αγορά.

Συγχρόνως, εστιάζουμε στους παρακάτω στόχους:

Την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αγορά και να προσεγγίσουμε περισσότερους πελάτες μέσω επενδύσεων επέκτασης του δικτύου της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου) την περαιτέρω ανάπτυξη του СNG, της Αεριοκίνησης (FISIKON) και του Μικρής Κλίμακας ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο).
Την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών μέσω της λειτουργίας διαφοροποιημένων πηγών και οδεύσεων.
Την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΔΕΠΑ.

Αξιοποίηση της συγκυρίας

Η διεθνής ενεργειακή στρατηγική καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.
Για τη ΔΕΠΑ, αυτό σημαίνει δυνατότητα μέγιστης αξιοποίησης των οικονομικών και στρατηγικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεγάλων αγορών ενέργειας και παραγωγών φυσικού αερίου.
Οι στόχοι της ΔΕΠΑ εστιάζονται στην ανάπτυξη υποδομών και στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού των περιφερειακών αγορών. Προς αυτή την κατεύθυνση, προωθούμε τους αγωγούς Poseidon, EastMed, IGB και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Πρόοδος του ελληνο – βουλγαρικού αγωγού IGB

Ο IGB είναι το πιο ώριμο έργο μας και η κατασκευή του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Η έναρξη λειτουργίας του αγωγού IGB αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Μέσω της σύνδεσής του με τον ΤΑΡ και το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, ο αγωγός IGB επιτρέπει διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων παρέχοντας στην Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη πρόσβαση στο αέριο της Κασπίας και άλλων πηγών, καθώς και σε υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω των ελληνικών τερματικών σταθμών ΥΦΑ.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών στους διαγωνισμούς σχετικά με τον Owner’s Engineer και την Προμήθεια των σωλήνων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο διαγωνισμός της εργολαβίας κατασκευής (EPC) θα προκηρυχτεί μέχρι τα τέλη του μήνα.
Εντός του Απριλίου αναμένεται η απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών σχετικά με τη χορήγηση εξαίρεσης από την πρόσβαση τρίτων μερών, απαραίτητη για την οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού πλάνου του έργου.
Το ισχύον χρονοδιάγραμμα είναι απαιτητικό και βασιζόμαστε ιδιαίτερα στη συνέχιση της πλήρους υποστήριξης, τόσο της ελληνικής, όσο και της βουλγαρικής κυβέρνησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών φιλοξενίας.

Ο Αγωγός East Med

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφοροποίηση, χρειάζονται νέες πηγές εφοδιασμού.
Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί κύρια προοπτική ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων Ταμάρ, Λεβιάθαν, Αφροδίτη και Ζορ, πρόσφατα ανακοινώθηκαν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα και για το κοίτασμα Καλυψώ στην Κύπρο.
Σημαντικές ποσότητες αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορέσουν να διατεθούν στην τοπική ενεργειακή αγορά, στην οποία η ζήτηση αυξάνεται.

Ωστόσο, υπάρχουν ποσότητες που μπορούν να διατεθούν προς εξαγωγή και οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές.
Τα ακριβή στοιχεία για την παραγωγή θα εξαρτηθούν από τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν ή θα προγραμματιστούν στο προσεχές διάστημα.
Οι ειδικοί αναφέρουν διαθεσιμότητα μεταξύ 17 και 20 ΔΚΜΕ (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως – bcma) μέχρι το 2020 και μεταξύ 25 και 30 ΔΚΜΕ, τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο αγωγός EastMed συνδέει τις προαναφερθείσες νέες πηγές μέσω της Κύπρου, της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από εκεί, η περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου εξασφαλίζεται από την προβλεπόμενη σύνδεση με τον υποθαλάσσιο αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Πρόκειται για έναν αγωγό (EastMed) συνολικού μήκους 1.900 χλμ., που αποτελείται από 4 τμήματα, χερσαία και υποθαλάσσια και η αρχική του δυναμικότητα ανέρχεται στα 10 ΔΚΜΕ.
Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» και με τη συμβολή μελετητών εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκαν οι προ της Μελέτης Εφαρμογής μελέτες (pre- Front End Engineering Design studies), οι οποίες αναδεικνύουν ότι το Έργο είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικά βιώσιμο και εμπορικά ανταγωνιστικό.

Τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η Αναγνωριστική Υποθαλάσσια Έρευνα (RMS – Reconnaissance Marine Survey) τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσαν την υποθαλάσσια όδευση του αγωγού και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, επαρκούν για την έναρξη της διεξαγωγής των μελετών FEED (Front End Engineering Design).
Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, και παράλληλα επικαιροποιούνται οι οικονομικές μελέτες.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. Ευρώ για τον αγωγό East Med. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα για το Έργο, καθώς επαρκούν για την κάλυψη περίπου του 50% του κόστους των τεχνικών μελετών της φάσης FEED και της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας (DMS – Detailed Marine Survey), ώστε το Έργο να περάσει στο στάδιο της τελικής ωριμότητας, δηλαδή στο επίπεδο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID – Final Investment Decision).

Το Έργο λαμβάνει υποστήριξη από το σύνολο των άμεσα ενδιαφερομένων χωρών. Τον Δεκέμβριο του 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη και τη δέσμευση για την υπογραφή Διακυβερνητικής Συμφωνίας εντός του 2018.
Στο άμεσο μέλλον αναμένουμε την υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας του προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility) εντός του μηνός Μαρτίου και την περαιτέρω προώθηση και εξειδίκευση των συνεργασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς (παραγωγούς – αγοραστές).

Η ολοκλήρωση του αγωγού East Med είναι εφικτή και διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά αναφέρω:
Μπορεί να λειτουργήσει συνεργατικά με άλλες εξαγωγικές προοπτικές.
Σε αντίθεση με το ΥΦΑ που απευθύνεται στις παγκόσμιες αγορές, το φυσικό αέριο μέσω αγωγού EastMed θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης.
Για τους παραγωγούς, οι αγορές της Ευρώπης παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες που εγγυώνται αυξημένη ζήτηση και αναγνωρίζονται ως ασφαλείς, αξιόπιστες και οικονομικά ελκυστικές.
Ο αγωγός East Med αποτελεί μια νέα όδευση αποκλειστικά μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ECO & ΟΙκονομία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει