Κυρίως επιχειρήσεις, βιομηχανίες και μεγάλες καταναλώσεις θα δούν τη διαφορά από την μείωση του ΦΠΑ σε ρεύμα και αέριο

Στις μεγάλες κυρίως καταναλώσεις θα γίνει αντιληπτή η μείωση του ΦΠΑ από 13% στο 6% στο ρεύμα και το φυσικό αέριο, την οποία εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ίσως περάσει απαρατήρητη για την συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Στην εκτίμηση αυτή καταλήγουν στελέχη εταιρειών προμήθειας, μεταφέροντας μια εικόνα ότι το όποιο όφελος θα γίνει κυρίως αντιληπτό σε πολύ μεγάλες οικιακές καταναλώσεις, σε επιχειρήσεις και σε βιομηχανίες (για τις επιχειρήσεις βεβαίως το μέγεθος ΦΠΑ είναι ουδέτερο καθώς συμψηφίζεται, η αλλαγή όμως επηρεάζει θετικά τη ρευστότητά τους).

Στον αντίποδα, για την μεγάλη μάζα των πελατών της χαμηλής τάσης η μείωση δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τελικό λογαριασμό. Σε ετήσια βάση, η μείωση που θα έχει το μέσο νοικοκυριό (με βάση τη μέση κατανάλωση), υπολογίζεται σε 35 με 40 ευρώ το χρόνο.

Σήμερα ο ετήσιος τζίρος της αγοράς ηλεκτρισμού υπολογίζεται σε περίπου 5,4 δισ. ευρώ, και το συνολικό όφελος από την μείωση του ΦΠΑ στο 6% μεταφράζεται, συμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, σε ένα ποσό της τάξης των 270 εκατ ευρώ. Αντίστοιχα στο φυσικό αέριο, η διαφορά του ΦΠΑ από το 13% στο 6% υπολογίζεται σύμφωνα με στελέχη του χώρου για τον οικιακό τομέα στα 12 με 14 εκατ ευρώ. Ειδικότερα, με ετήσιες πωλήσεις περίπου 3,5 εκατομμύρια MWh, το όφελος υπολογίζεται σε 3,6 ευρώ στην MWh. Επειδή όμως η εφαρμογή του μέτρου αφορά μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2019, το όφελος ισούται με το 50% των παραπάνω ποσών.

Ένα ερώτημα είναι κατά πόσο η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% θα ενισχύσει την εισπραξιμότητα στην ενεργειακή αγορά, και ειδικά στην ΔΕΗ. Κατά πόσο δηλαδή θα επιτρέψει σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους να τους αποπληρώσουν ευκολότερα, πέρα από την όποια ανάσα προσφέρει σε βιομηχανία, επιχειρήσεις και υψηλές οικιακές καταναλώσεις

Κανονικά το μέτρο θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο επειδή στον οικιακό τομέα, η μείωση θα είναι πολύ μικρή, η αγορά δεν αναμένει ουσιώδεις διαφορές. Εξάλλου βελτίωση στην εισπραξιμότητα της ΔΕΗ δεν καταγράφηκε ούτε όταν εκείνη είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο του 2017, την έκπτωση συνέπειας 15%, κίνητρο πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει