Εργαλείο σύγκρισης τιμών στη λιανική ηλεκτρισμού-φυσικού αερίου

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του εργαλείου σύγκρισης τιμών στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, το Σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, και να υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Παράλληλα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κάθε Υπόχρεος Προμηθευτής οφείλει να εισάγει όλες τις ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο σκοπό του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών, τις οποίες πρόκειται να αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του, στην ενότητα ’’Ανακοινώσεις Προμηθευτών’’ την ημέρα της επίσημης ανάρτησής τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει